24. maart 2020
I.v.m. de huidige Corona-situatie kan het mediationtraject online plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van video-conferencing zoals bijv. Skype of Microsoft Teams, één en ander uiteraard in overleg met partijen. Online mediation werkt overwegend hetzelfde als gewone mediation: de mediator begeleidt partijen bij het in kaart brengen van de problematiek, de zorgen en belangen die er over en weer zijn, en het van daaruit zoeken naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Het...