06 19454225


Janus Advocatuur

 Janus Advocatuur is deskundig op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht (contracten), aansprakelijkheidsrecht,  en procesrecht. Onze cliënten zijn op zoek naar een juridische oplossing en wij willen daar graag bij van dienst zijn. Dat kan door het geven van een kort advies, door het voeren van onderhandelingen of door het voeren van procedures. Ruime ervaring onder meer in procederen en onderhandelen, leidt tot een passend advies.

 

In een vrijblijvende eerste kennismaking bespreken we de zaak en de mogelijkheden. Janus Advocatuur is helder in de wijze waarop de zaak wordt aangepakt, de risico's en de tarieven.

 

Mediation

Mediation is een methode van conflictoplossing. Bij deze methode bepalen de partijen zelf de aard en de inhoud van de oplossing. De mediator fungeert als een strikt neutrale bemiddelaar tussen de partijen. Haar belangrijkste taak bestaat erin hen zodanig te begeleiden, dat partijen een oplossing vinden die voor hen zelf aanvaardbaar is. De mediator is dus geen rechter of arbiter die beslist wie gelijk heeft. Bij mediation hebben de partijen zelf het laatste woord.

 

Partijen worden eerst in de gelegenheid gesteld om individueel kennis te maken met de mediator. Daarna maken we afspraken over hoe we verder gaan. Tijdens het mediationproces onderzoeken we de belangen van partijen en kunnen oplossingen worden vastgelegd in een overeenkomst. 

Vrijwilligheid, naar elkaar luisteren, zoeken naar een aanvaardbare oplossing en vertrouwelijkheid zijn kernbegrippen.

 

Janus Advocatuur is niet geregistreerd bij de MfN maar confirmeert zich wel aan dezelfde uitgangspunten en werkwijze. 

Deskundig advies, strategie bepaling, juridische oplossingen en mediation